Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Dominującym typem siedliskowym w nadleśnictwie jest BMśw (39,7 %). Siedliska borowe zajmują łącznie 73 %, lasowe 22,8 % i olsy 4,2 %  powierzchni leśnej nadleśnictwa.

Udział gatunków iglastych wynosi 91,3 %.