Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomnikami przyrody są pojedyncze oraz grupowe twory przyrody żywej i nieożywionej o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej. Wyróżniają się one indywidualnymi cechami, odznaczającymi je wśród innych tworów, np. wiek lub wielkie rozmiary dla drzew i krzewów czy niezwykłość formy lub pochodzenia dla pomników przyrody nieożywionej.

Do pomników przyrody ożywionej należą: pojedyncze krzewy, drzewa i grupy drzew odznaczające się sędziwym wiekiem, wielkością, niezwykłymi kształtami lub innymi cechami, a także zabytkowe aleje drzew. Natomiast do pomników przyrody nieożywionej należą: największe głazy narzutowe, tzw. eratyki oraz interesujące formy powierzchni ziemi np. – źródła, wodospady, jary, skałki, wywierzyska, przełomy rzeczne, jaskinie, odkrywki itp.
 
Pomniki przyrody należą do obiektowych, czyli indywidualnych form ochrony przyrody.
 
Na terenie naszego nadleśnictwa znajduje się 12 pomników przyrody obejmujących ochroną 4 gatunki ( dąb szypułkowy, lipa drobnolistna, wiąz szypułkowy, sosna zwyczajna) w  tym:
 
  • pojedyncze drzewa –  10 szt.
  • grupy drzew – 2 szt.