Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Trzciel
Nadleśnictwo Trzciel
95 742 86 11 lub 95 742 90 55
95 742 86 12

ul. Graniczna 18
66 - 320 Trzciel

Nadleśniczy
Bogdan Kowalczyk
95 742 86 11
Zastępca Nadleśniczego
Sławomir Miller
95 742 86 11 wew. *311
Inżynier Nadzoru
Włodzimierz Rudawski
95 742 86 11 wew. *219
Główny Księgowy
Dorota Tymm
95 742 86 11 wew. *611

Specjalista ds. Pracowniczych

Iwona Głąb
Specjalista ds. Pracowniczych
Tel.: 95 742 86 11 wew. *131

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Roman Biegowski
Sekretarz
Tel.: 95 742 86 11 wew. *671
Konrad Koźmiński
Specjalista ds. Budownictwa
Tel.: 95 742 86 11 wew. *672
Marcin Maciejczak
Referent
Tel.: 95 742 86 11 wew. *337
Andrzej Onyśków
Specjalista ds. Gospodarczych
Tel.: 95 742 86 11 wew. *674
Wanda Rudawska
Sekretariat
Tel.: 95 742 86 11 wew. *100

Dział Gospodarki Leśnej

Zbigniew Bącler
Starszy Specjalista ds. Hodowli Lasu
Tel.: 95 742 86 11 wew. *332
Wanda Miller
Starszy Specjalista ds. Ochrony Lasu
Tel.: 95 742 86 11 wew. *333
Radosław Głąb
Starszy Specjalista ds. Użytkowania lasu i Sprzedaży Drewna
Tel.: 95 742 86 11 wew. *335
Halina Pucek
Starszy Referent ds. Sprzedaży
Tel.: 95 742 86 11 wew. *331
Grzegorz Jarosiewicz
Specjalista ds. Łowieckich i Stanu Posiadania
Tel.: 95 742 86 11 wew. *337
Damian Mikułko
Specjalista Służby Leśnej
Tel.: 95 742 86 11 wew. *336

Dział Finansowo - Księgowy

Artur Rucki
Księgowy
Tel.: 95 742 86 11 wew. *612
Ewa Wąchalska
Specjalista ds. Finansów i Płac
Tel.: 95 742 86 11 wew. *673
Anita Mikuła
Księgowa
Tel.: 95 742 86 11 wew. *614
Milena Wilczak - Naskręt
Księgowa
Tel.: 95 742 86 11 wew. *613

Ośrodek Hodowli Zwierzyny

Grzegorz Jarosiewicz
Specjalista ds. Łowiectwa i Stanu Posiadania
Tel.: 95 742 86 11 wew. *337
Hubert Raj
Leśniczy ds. Łowieckich
Tel.: 660 755 134

Posterunek Straży Leśnej

Waldemar Chudy
Komendant Straży Leśnej
Tel.: 95 742 86 11 wew. *221
Dominik Turecki
Strażnik Leśny
Tel.: 95 742 86 11 wew. *221

Stanowisko ds. Administrowania SILP

Paweł Kuźniak
Specjalista ds. Informatyki
Tel.: 95 742 86 11 wew. *571