Wydawca treści Wydawca treści

Gospodarka łowiecka

Gospodarka łowiecka w Nadleśnictwie Trzciel prowadzona jest w oparciu o Ustawę z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie z późn. zm.

Łowiectwo, jako element ochrony środowiska przyrodniczego, w rozumieniu ustawy oznacza ochronę zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej.

 

 Celem łowiectwa jest:

1) ochrona, zachowanie różnorodności i gospodarowanie populacjami zwierząt łownych;
2) ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny;
3) uzyskiwanie możliwie wysokiej kondycji osobniczej i jakości trofeów oraz właściwej liczebności populacji poszczególnych gatunków zwierzyny przy zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego;
4) spełnianie potrzeb społecznych w zakresie uprawiania myślistwa, kultywowania tradycji oraz krzewienia etyki i kultury łowieckiej.

 

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa znajduje się 13 obwodów łowieckich, w tym 5 obwodów nadzorowanych przez Nadleśnictwo Trzciel gdzie gospodarkę łowiecką prowadzą myśliwi z Polskiego Związku Łowieckiego, zrzeszeni w kołach łowieckich. 

Na terenie Nadleśnictwa Trzciel są to :

·         Koło Łowieckie „JELEŃ" z Międzyrzecza – Obwód nr 79, Obwód nr 80

·         Koło Łowieckie „PONOWA" z Międzyrzecza – Obwód nr 68

·         Koło Łowieckie „ŻURAW" z Brójec – Obwód nr 89

·         Koło Łowieckie GON z Poznania – Obwód nr 67

 

Gospodarują one pod nadzorem nadleśnictwa na dzierżawionych przez siebie obwodach łowieckich o powierzchni od 4 do 6 tysięcy hektarów. Gospodarka łowiecka prowadzona przez koła łowieckie obejmuje całość zagadnień związanych z hodowlą, ochroną i użytkowaniem zwierzyny a nie tylko jak się powszechnie sądzi z polowaniem. Wg. stanu na 10 marca 2015 r. stan zwierzyny w obwodach dzierżawionych wyniósł:

·                     jeleni           - 379 szt.

·                     danieli         - 150 szt.

·                     saren          - 1467 szt.

·                     dzików        - 437 szt.

·                     lisów           - 250 szt.

·                     borsuków    - 165 szt.

·                     zajęcy         - 375 szt.

·                     bażantów    - 130 szt.

 

                                                                                      

OŚRODEK HODOWLI ZWIERZYNY

Na wyłączonym z dzierżawy obwodzie nr 88 o powierzchni 13.591 ha ( w tym gruntów leśnych - 6.827 ha) nadleśnictwo prowadzi Ośrodek Hodowli Zwierzyny, który służy wdrażaniu nowych racjonalnych metod gospodarowania zwierzętami łownymi.

W OHZ oprócz polowania, realizowane są inne cele związane w szczególności z:

        1.    prowadzeniem wzorcowego zagospodarowania łowisk, wdrażaniem nowych    osiągnięć z zakresu łowiectwa;

2.    prowadzeniem badań naukowych;

3.    odtwarzaniem populacji zanikających gatunków zwierząt dziko żyjących;

4.    hodowlą rodzimych gatunków zwierząt łownych w celu zasiedlania łowisk;

5.    hodowlą zwierząt łownych szczególnie pożytecznych w biocenozach leśnych;

6.    prowadzeniem szkoleń z zakresu łowiectwa.

 

W styczniu 2004 r. w Ośrodku Hodowli Zwierzyny rozpoczęto introdukcję daniela do naszych lasów, wypuszczając sprowadzone stado dwunastu sztuk.  

Na dzień dzisiejszy populacja daniela w OHZ szacowana jest na 75 szt. Tym samym zwiększyła się ilość gatunków zwierzyny łownej w naszych lasach. 

Na terenie OHZ stwierdzono wg stanu na 10 marca 2015 r.

·                     jeleni            - 206 szt.

·                     danieli          - 75 szt.

·                     saren           - 801 szt.

·                     dzików         - 237 szt.

·                     lisów            - 100 szt.

·                     borsuków    - 30 szt.

·                     zajęcy         - 85 szt.

·                     bażantów    - 55 szt.

 

Do prac związanych z zagospodarowaniem łowiska należy np.: wzbogacanie bazy żerowej poprzez zakładanie poletek karmowych i poletek zgryzowych z krzewami, wykaszanie łąk, budowa paśników i lizawek z solą, zakładanie buchtowisk na których wykłada się atrakcyjną karmę itp.

Ochrona to głównie walka z kłusownictwem i niepokojeniem zwierzyny w jej ostojach. Istotną stroną działalności jest również szacowanie i wypłata odszkodowań za szkody w uprawach rolnych.

Zwieńczeniem wielu innych działań jest polowanie, które poza spełnieniem pasji myśliwskiej odgrywa również ważną rolę selekcyjną, ponieważ odstrzał wykonywany jest według ściśle określonych kryteriów promujących pozostawianie do dalszej hodowli zwierząt młodych, najzdrowszych i najsilniejszych.

 

 

                                                                                                                                                                    

 

Oferta sprzedaży polowań  w Ośrodku Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Trzciel

- obwód łowiecki nr 88

 

 

Nadleśnictwo Trzciel oferuje organizacje polowań indywidualnych oraz zbiorowych na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny – obwód łowiecki nr 88, na następujące gatunki zwierzyny łownej: jeleń (byki, łanie, cielęta), daniel (byki, łanie, cielęta), sarna (rogacze, kozy, koźlęta), dzik oraz drapieżniki.

 

Podczas organizacji polowań indywidualnych zapewniamy:

- przygotowanie łowiska, 1 podprowadzającego dla każdego z myśliwych na 2 wyjścia dziennie, preparację trofeów, transport tusz pozyskanej zwierzyny, przygotowanie dokumentacji z polowania,

- zakwaterowanie w czasie całej imprezy w kwaterze łowieckiej kategorii „S", oraz wyżywienie.

 

Podczas organizacji polowań zbiorowych zapewniamy:

- transport myśliwych podczas polowania, udział naganki oraz psów myśliwskich podczas polowania,

- przygotowanie łowiska, transport tusz pozyskanej zwierzyny, ułożenie pokotu, uroczyste uhonorowanie króla polowania, preparację trofeów, przygotowanie dokumentacji z polowania,

-  zakwaterowanie w czasie całej imprezy w kwaterze łowieckiej kategorii „S", oraz wyżywienie.

 

 

 

 Opis łowiska:

Obwód łowiecki nr 88 znajduje się w centralnej części nadleśnictwa, jego całkowita powierzchnia wynosi 13 591 ha w powierzchni leśnej 6 827 ha (50,2%). Nadleśnictwo Trzciel według regionalizacji przyrodniczo - leśnej położony jest we wschodniej części Krainy Wielkopolsko – Pomorskiej, III Dzielnicy Pojezierze Lubuskie i dwóch mezoregionach:

Ziemi Lubuskiej i Równiny Nowotomysko – Kargowskiej.

Na terenie obwodu znajduje się 12,7 ha poletek łowieckich (żerowe oraz zgryzowe), 29,6 ha łąk śródleśnych oraz 21 pasów zaporowych o łącznej długości 7,4 km. Co rocznie w celu dokarmiania zwierzyny oraz zapobiegania szkodom w uprawach rolnych wykładane jest ponad 20 ton karmy treściwej oraz ponad 25 ton karmy soczystej. Równomiernie na terenie całego łowiska zlokalizowanych jest 180 lizawek, w których na bieżąco uzupełniana jest sól bogata w składniki mineralne. Duża ilość niewielkich powierzchniowo śródleśnych łąk oraz sieć 81 szt. ambon, zlokalizowanych również przy uprawach rolnych stanowią podstawę do udanych pełnych emocji polowań na kozły oraz byki zarówno jelenia jak i daniela.

                                      

 

Fot.1. Śródleśna łąka na trenie obwodu nr 88.               Fot.2. Poletko zgryzowe na terenie obwodu nr 88.

 

W styczniu 2004r. w Ośrodku Hodowli Zwierzyny rozpoczęto introdukcję daniela do naszych lasów wypuszczając stado 12 sztuk. Na dzień dzisiejszy populacja daniela szacowana jest na 75 szt. Tym samym zwiększyła się ilość gatunków zwierzyny łownej w naszych lasach. Na terenie OHZ wg. stanu na dzień 10 marca 2015r. stwierdzono oprócz w/w ilości danieli również jelenia 206 szt., sarny 801 szt., dziki 237 szt..

W ostatnim sezonie łowicki pozyskano łącznie: 65 szt. jeleni, 16 szt. danieli, 210 szt. sarny oraz 270 szt. dzika. W tym dwa byki których wieńce wyceniono na brązowy medal, trzy rogacze których parostki wyceniono jeden na srebny a dwa na brązowy medal oraz odyńca, którego oręż wyceniona na brązowy medal.  

                             

 Fot.3. Jeleń byk – brązowy medal- 172,05 pkt.CIC                                        Fot.4. Jeleń byk – brązowy medal- 170,61 pkt.CIC

Najlepsze w ostatnich latach trofeum jelenia byka pozyskano w sezonie łowieckim 2009/2010. był to wieniec o wadze 7,920 kg – czternastak regularny (198,11 pkt. CIC - srebrny medal).

 

 

 

 

 

Fot.5. Jeleń byk – srebny medal- 198,11 pkt.CIC

 

                                       

Fot.6. Daniel byk – srebny medal- 171,49 pkt.CIC                                      Fot.7. Daniel byk – 153,29 pkt. CIC

                     

Fot.8. Sarna rogacz – srebny medal- 123,75 pkt.CIC  

Fot.9. Oręż dzika – brązowy  medal- 103,70 pkt.CIC

 

Opis kwatery łowieckiej:

 

Nadleśnictwo Trzciel dysponuje kwaterą łowiecka kategorii „S" , która mieści się w miejscowości Bieleń 8, 66-320 Trzciel.

 

Kwatera położona jest w centralnej części obwodu łowieckiego w śród starych mieszanych lasów, co umożliwia z korzystania uroków natury nie tylko dla miłośników łowiectwa.

 

Powierzchnia kwatery – 499,8 m2

Ilość miejsc noclegowych – 20

Ilość pokoi – 13

  w tym:

             - apartamenty – 2

             - 1-osobowe – 6

             - 2-osobowe – 7

 

Każdy pokój posiada własną dobrze wyposażoną łazienkę.

Do dyspozycji gości jest również stylowo urządzony salon z barkiem i kominkiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolejną zaletą jest łatwość dojazdu do kwatery:

Kontakt:

Nadleśnictwo Trzciel

ul. Graniczna 18

66-320 Trzciel

 tel: +48 95 742 86 11

fax: +48 95 742 86 12

e-mail: trzciel@szczecin.lasy.gov.pl