Wydawca treści Wydawca treści

Dla mediów

Osobą odpowiedzialną za kontakt z mediami w naszym nadleśnictwie jest

Włodzimierz Rudawski
tel. 95 742 86 11
e-mai: wlodzimierz.rudawski@szczecin.lasy.gov.pl